Spelar tiden någon roll?

Någonting jag ofta funderat över. Om tiden för mötet med vissa människor är avgörande för hur slutet ska se ut. Är möten förutbestämda att ske när dom gör. En chans att lära känna någon, en chans att skapa något. Blir alltid skapandet detsamma, som det är tänkt att bli, eller påverkas det av tidpunkten?

Jag vill tro att tidpunkten inte har betydelse. För då slipper jag känna otillräcklighet. Samtidigt vill jag inte tro att den spelar någon roll för då har jag större chans att påverka skapandet.

Att skapa.

Att tillsammans skapa magi.

Lämna en kommentar